Podwyżki dla nauczycieli, określenie kwoty za wychowawstwo, dodatek „na start” dla nauczyciela stażysty, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz inne zasady oceny pracy – to najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela.

Od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 9,6%. Zgodnie z tymi zmianami wypłata nauczycieli powiększy się o 244 zł w przypadku nauczyciela stażysty (2782 zł brutto), 251 zł w przypadku nauczyciela kontraktowego (2682 zł brutto), 285 zł w przypadku nauczyciela mianowanego (3250 zł brutto) i 334 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego (3817 zł brutto).

Przewidziane zostały także dodatkowe świadczenia dla wychowawców pracujących w szkole oraz dla stażystów. Minimalna kwota za wychowawstwo od 1 września wyniesie 300 zł. Stażysta otrzyma do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł.

Przywrócone zostały poprzednie zasady, w myśl których awans zawodowy będzie można uzyskać w ciągu 10 lat. Szkoła jest zobowiązana podpisać ze stażystą umowę na rok szkolny. Staż na nauczyciela kontraktowego został skrócony do 9 miesięcy. Krótszy będzie również czas pracy nauczyciela potrzebny do rozpoczęcia stażu – na nauczyciela mianowanego do 2 lat, a  nauczyciela dyplomowego do roku.

Wprowadzone zostały zmiany w ocenie awansu zawodowego. Ocenie będzie podlegać wyłącznie dorobek zawodowy nauczyciela, który zdobył w trakcie stażu. Wpływ na nią będzie miała opinia rady rodziców, unieważniona została za to obligatoryjność oceniania. Praca nauczyciela może zostać oceniona w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po roku od poprzedniej oceny.

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie. Dokument dostępny jest na stronie senatu.

Źródło: MEN.