Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem 2018, Radiem Zet i British Council podsumowany! Od 21 maja klasy uczestniczące w egzaminie i ich opiekunowie mogą porównywać swoje wyniki na tle kraju i województwa. Zachęcamy nauczycieli do pobierania raportów indywidualnych i porównawczych.

 

Tegoroczni szóstoklasiści, którzy 12 kwietnia zweryfikowali swoją wiedzę i umiejętności, osiągnęli z testu z języka polskiego i matematyki średnio 47% punktów. Spośród języków obcych zdecydowanie lepiej wypadł język angielski – 50% punktów, język niemiecki ‒ 10% punktów mniej. Powyżej średniej zarejestrowano wyniki uczniów z województw: mazowieckiego, łódzkiego i małopolskiego. Serdecznie gratulujemy najlepszym szkołom w kraju:

W tej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty potwierdziła się tendencja utrzymująca się w ostatnich latach: uczniowie lepiej radzą sobie z treściami polonistycznymi niż z umiejętnościami matematycznymi.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że spośród zadań zaproponowanych w formule testu ósmoklasisty zadaniem bardzo trudnym w części z języka polskiego okazało się polecenie numer 13 krótkiej odpowiedzi dotyczące oceny ilustracji mogącej odzwierciedlać wiersz Jerzego Lieberta. Tradycyjnie trudność sprawiły uczniom także rozpoznanie środków poetyckich oraz napisanie wypracowania.

Zadaniem trudnym z matematyki było pytanie nr 27 wymagające obliczenia czasu jazdy i drogi kolarzy, zamiany jednostek oraz porównania wyników. To również było zdanie nowego typu przewidywane na egzaminie ósmoklasisty. Rozumowanie i tworzenie strategii to obszar wymagający najwięcej wsparcia spośród matematycznych umiejętności.

Co dalej na drodze do egzaminu ósmoklasisty 2018? Proponujemy do pracy z przyszłymi siódmoklasistami nasze obecne przykładowe arkusze cieszące się dużą popularnością udostępnione od połowy kwietnia tutaj: https://egzaminy.operon.pl/index/szostoklasista oraz nowe, które od 31 maja zamieścimy w tej samej lokalizacji, stworzone przez ekspertów Operonu dwa arkusze z języka polskiego i matematyki. Wszystkim, którzy po zalogowaniu pobiorą te materiały, zostaną rozesłane drogą mailową fragmenty publikacji wspomagających i przygotowujących uczniów do egzaminu po ósmej klasie.