Pytanie

Jaką część kwoty z dotacji mogę wykorzystać na zakup podręcznika i ćwiczeń do przedmiotu, którego uczę?

Odpowiedź

Zapisy w ustawie określają jedynie ogólną kwotę dotacji celowej MEN na dany poziom nauczania. Dla szkoły podstawowej kwota ta wynosi 140 zł na podręczniki i 25 zł na materiały ćwiczeniowe. W gimnazjum kwota na podręczniki to 250 zł i również 25 zł na materiały ćwiczeniowe. To, jaka część dotacji zostanie przeznaczona na dany przedmiot, zależy od ustaleń podjętych podczas wyboru podręcznika przez zespół przedmiotowy i zaakceptowania tej decyzji przez dyrektora szkoły.

Proponowana przez Operon sugerowana cena dotacyjna podręcznika na cały rok to 12 zł w szkole podstawowej i 14 zł w gimnazjum. Cena zeszytów ćwiczeń natomiast wynosi 4 zł dla klasy IV szkoły podstawowej i 2,5 zł dla klasy I gimnazjum. Takie rozwiązanie pozwala na zakup w ramach kwoty dotacji celowej MEN wszystkich podręczników i zeszytów ćwiczeń potrzebnych w szkole na danym poziomie. Dzięki temu nauczyciele i dyrektorzy mają nie tylko zapewnioną swobodę podczas kompletowania zestawu podręczników dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum, ale także do dyspozycji szkoły zostaje znaczna kwota z dotacji do wykorzystania po zakupie podręczników. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu dotacjeMEN.operon.pl, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje na temat dotacji celowej MEN. 

Mamy świadomość, że wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w prawie oświatowym stawiają przed nauczycielami i dyrektorami nowe wyzwania i obowiązki. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące procedury dotacyjnej, prosimy przesyłać pytania na adres dotacjamen@operon.pl – z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie – nasz ekspert będzie odpowiadać na nurtujące Państwa pytania.