Ministerstwo Edukacji Narodowej wystosowało list otwarty, w którym ostrzega przed nieprawidłową interpretacją zapisów nowego prawa oświatowego. Jak się okazuje, budzi ono wiele wątpliwości.

W swoim piśmie MEN podkreśla:

  • najważniejszą rolę w procesie wyboru podręcznika powinien odegrać zespół nauczycieli danego przedmiotu. Tylko w przypadku braku porozumienia decyzję podejmuje dyrektor. Jednak niezgodna z przepisami prawa będzie sytuacja, w której dyrektor szkoły narzuca nauczycielom swoją decyzję w tym zakresie, mimo iż zespół nauczycieli przedstawił inną propozycję;
  • podręczniki muszą być dostosowanie do wieloletniego użytku;
  • kwota dotacji pozostała po zakupie podręczników może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów zakupu drukarek lub kserokopiarek oraz powielania materiałów pomocnych w pracy dydaktycznej nauczycieli;
  •  bezwzględny zakaz oferowania szkołom czy też poszczególnym nauczycielom korzyści w zamian za wybór określonych podręczników lub jakichkolwiek innych materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  • wydawca podręczników ma obowiązek podania cen pojedynczych podręczników, zabronione jest oferowanie promocyjnych cen w zamian za wybór całego pakietu podręczników.

Termin końcowy ubiegania się dotację to 15 października 2015 r.

Pełną treść listu MEN w sprawie zapewnienia podręczników znajdą Państwo TUTAJ.