Koniec czerwca to gorący okres w szkołach. Nauczyciele decydują o wyborze podręczników, z których będą uczyć w kolejnym roku szkolnym. Nie wszyscy nauczyciele wiedzą, że w drugim roku nauki z klasą mają pełną swobodę wyboru dowolnego podręcznika. Dlatego wato poznać wszystkie dostępne możliwości. Decyzje te są szczególnie ważne, gdyż z tych książek będą korzystać uczniowie trzech kolejnych roczników.

Poniżej prezentujemy kilka cennych wskazówek, które dobrze poznać przed wyborem podręczników:

  1. Szkoła nie musi kupować pakietu podręczników od jednego wydawcy. Wydawnictwa nie mogą proponować nauczycielom materiałów do różnych przedmiotów, których nie można zakupić oddzielnie. Zabrania tego ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
  2. Nauczyciel może wybrać podręcznik jednego wydawnictwa do klasy IV SP lub I GM, a innego wydawnictwa do klasy V SP lub II GM. To samo dotyczy ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
  3. W tym roku szkolnym nauczyciele SP i GM mogą wybrać:
  • podręczniki dla wszystkich uczniów klas V SP oraz II GM   

Uwaga! Wybory są podejmowane na nowo i decyzja nie musi być uzależniona od zeszłorocznej.

  • podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów klas IV SP oraz I GM

Uwaga! Dotyczy to sytuacji, w której w roku szkolnym 2016/2017 będzie więcej uczniów niż było ich w roku szkolnym 2015/2016. Dyrektor szkoły może domówić brakującą liczbę podręczników (zgodnie z ustawą należy domawiać podręczniki tego samego wydawcy, co podręczniki zakupione w zeszłym roku szkolnym).

  • dotacyjne materiały ćwiczeniowe dostosowane do podręczników wszystkich wydawców dla wszystkich uczniów klas SP oraz GM objętych dotacją celową MEN

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydawnictwa Operon!