Jeszcze w tym roku MEN przeznaczy 20 mln zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – Rada Ministrów przyjęła program „Książki naszych marzeń”. Obejmie on ponad 13 tys. publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Dyrektorzy szkół mogą wnioskować o dopłaty do organów prowadzących do 24 czerwca.

Wysokość dofinansowania będzie zależeć od liczby uczniów w szkole: szkoły liczące do 70 uczniów otrzymają do 1000 zł, szkoły liczące 71–170 uczniów – do 1300 zł, a szkoły liczące powyżej 170 uczniów – nawet 2170 zł. Zgodnie z założeniami programu „Książki naszych marzeń” dotacja powinna być wykorzystana na zakup książek, które uczniowie wskazali jako interesujące, wciągające i intrygujące.  

Szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące przygotowania wniosku znajdują się TUTAJ