Wynagradzanie, awans zawodowy, ocena pracy i emerytur nauczycieli – tym między innymi zajmie się zespół ds. pragmatyki zawodowej powołany przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką. O powołanie zespołu apelowało ZNP w grudniu ub.r. i w kwietniu br.

 

Nauczyciele także oczekują pomocy i wsparcia. Rosną oczekiwania wobec edukacji, wyzwania wobec nauczycieli, a ostatnie lata pokazały, że najczęściej nie tylko w tych dramatycznych sytuacjach jesteśmy sami – mówił prezes ZNP podczas konferencji prasowej.

Główne obszary prac zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczyciela

W grudniu ub.r. Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował o rozpoczęcie pracy zespołu ds. pragmatyki zawodowej. W kwietniu br. ZNP przypomniał swój apel, prosząc jednocześnie o przyspieszenie prac. Na koniec kwietnia MEN zrealizowało prośbę i powołało zespół, który zajmie się ważnymi kwestiami zawodowymi nauczycieli.

nauczycielka

Zespół zajmie się przygotowaniem propozycji rozwiązań w obszarach:

 • wynagradzania nauczycieli,
 • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli,
 • emerytur nauczycieli,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 
Kto będzie wypracowywał rozwiązania ważne dla nauczycieli? 

W tekście rozporządzenia podano skład zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczyciela. W skład zespołu wejdą członkowie kierownictwa MEN: ministra Barbara Nowacka, wiceministrowie Henryk Kiepura i Paulina Piechna-Więckiewicz oraz przedstawiciele ministra pracy, finansów, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także związków zawodowych i samorządów.

Dodatkowo w posiedzeniach mogą uczestniczyć doradcy, którzy nie są członkami zespołu. Będą oni zapraszani przez przewodniczącego. Mają to być osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą przydać się w realizacji zadań zespołu.

Wcześniej o rozpoczęcie pracy zespołu ds. pragmatyki zawodowej apelował ZNP  

W czasie kwietniowej konferencji prasowej ZNP zaznaczono, że konieczne jest uregulowanie ważnych kwestii prawnych związanych z zawodem nauczyciela. Sławomir Broniarz podkreślił, że obecnie nauczyciele są odpowiedzialni nie tylko za nauczanie i wychowanie dzieci, lecz także muszą być mediatorami, negocjatorami, psychologami, terapeutami i animatorami zajęć kulturalnych w szkole i w gminie. Do tego powinni być dyspozycyjni 24 godziny na dobę. Dodatkowo nauczyciele realizują ogromną liczbę godzin ponadwymiarowych. Takie obciążenie grozi wypaleniem zawodowym i jest częstym powodem odejścia wielu specjalistów z zawodu nauczyciela.

Absolutnie nie możemy zgodzić się na to, że nauczyciel ma być od wszystkiego, że na nauczyciela można nałożyć każdą odpowiedzialność, każdy obowiązek, każde zadanie. My nie chcemy być od wszystkiego – mówił prezes ZNP podczas konferencji prasowej dotyczącej nakładania dodatkowych obowiązków na nauczycieli. Prezes zaapelował o rozpoczęcie pracy zespołu ds. pragmatyki zawodowej.

Konieczne do rozwiązania sprawy szkoły, które wymienił ZNP, to m.in.:

 • ogromne obciążenie nauczycieli pracą m.in. w liczbie godzin ponadwymiarowych,
 • wzrost o 40 procent liczby nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia,
 • uregulowanie kwestii wynagrodzenia,
 • uregulowanie kwestii awansu zawodowego,
 • uregulowanie kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli,
 • uregulowanie kwestii emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • zmiana sposobu kształcenia i przygotowania zawodowego nauczycieli,
 • uregulowanie kwestii wynagrodzenia za wycieczki szkolne,
 • uregulowanie kwestii bezpłatnych zastępstw.

 

Źródła:

 1. Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, https://www.gov.pl/web/edukacja/zespol-do-spraw-pragmatyki-zawodowej-nauczycieli2 (dostęp: 13.05.2024 r.).
 2. Zarządzenie MEN ws. powołania zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, https://www.infor.pl/akt-prawny/U96.2024.120.0000032,zarzadzenie-ministra-edukacji-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-pragmatyki-zawodowej-nauczycieli.html (dostęp: 13.05.2024 r.).
 3. Nagranie konferencji prasowej Związku Nauczycielstwa Polskiego nt. nakładania dodatkowych obowiązków na nauczycieli, https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1626245898132169 (dostęp: 13.05.2024 r.).