11 marca podczas konferencji Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przedstawił drugi z czterech programów MEiN dotyczący wsparcia uczniów w czasie i po pandemii. 

pomoc dla uczniow po pandemii

Mimo że młodzi ludzie są mniej narażeni na zachorowanie i powikłania spowodowane COVID-19, to skutki pandemii, które odczuwają, mogą mieć bardzo duży negatywny wpływ na ich kondycję psychiczną. Te konsekwencje są widoczne dopiero po czasie – mogą pojawić się dużo później niż powikłania po chorobie. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?” z badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Przedstawiono tam rekomendacje i wyzwania z obszaru wychowania, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających z przedłużającej się pandemii.
 

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki 
i zdrowia psychicznego

Uczniowie w dobie pandemii są silnie narażeni na stres, który wraz z izolacją spowodowaną zdalnym nauczaniem negatywnie wpływa na ich rozwój zarówno w sferze biologicznej, jak i społecznej. Izolacja od rówieśników, konieczność zmiany nawyków towarzyszących nauce stacjonarnej, utrata szkolnej rutyny oraz monotonia związana z przebywaniem w domu przed komputerem wzmagają lęk i niepewność. Lista badań naukowych, działań i opracowań eksperckich zrealizowanych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej została zaprezentowana w raporcie „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki  i zdrowia psychicznego”. 

Raport jest podzielony na dwie główne części. Pierwsza część stanowi opis wyników badań dotyczących kondycji psychicznej uczniów w czasie pandemii. Druga to zbiór czternastu rekomendacji dla systemu edukacji, wśród których wskazano na:

  • konieczność objęcia troską i wsparciem psychicznym całej populacji dzieci i młodzieży;
  • poszerzenie kompetencji i wiary we własny wpływ osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców);
  • dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia;
  • przeprowadzenie analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i pedagogów związanych z dokumentacją i sprawozdawczością, celem redukcji niektórych wymagań formalnych;
  • zalecany jak najszybszy powrót do nauczania stacjonarnego lub hybrydowego, w szczególności dla uczniów klas maturalnych i ósmych, ze wskazaniem na regionalizację i analizę sytuacji epidemiologicznej;
  • konieczność docenienia roli wychowawcy;
  • wymóg sprawnego przekazywania informacji o zaobserwowanych problemach;
  • promowanie i dzielenie się dobrymi praktykami, które umocnią wiarę grona pedagogicznego we własne możliwości.

  

Pomysły i gotowe sposoby na przeprowadzenie lekcji z przedmiotów ścisłych i wychowawczych, humanistyczno-artystycznych, a także w zakresie wsparcia w budowaniu kompetencji emocjonalno-społecznych, będą tematami debat przeprowadzanych z udziałem topowych belfrów.

Pierwsza debata inaugurująca programy matematyczno-przyrodnicze i wychowawcze odbędzie się już dziś o godzinie 18.00. Będzie to wydarzenie online, w którym udział jest całkowicie bezpłatny. Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Bezpośredni link do spotkania: TUTAJ.

W kolejnym tygodniu natomiast odbędzie się druga debata dotycząca przedmiotów humanistyczno-artystycznych.

Szczegóły dotyczące spotkań znajdą Państwo w niniejszym artykule TUTAJ oraz na stronie Mobilnej szkoły.

 
Program wsparcia MEiN 

Drugi z czterech programów Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący wsparcia uczniów w czasie i po pandemii zakłada udzielenie wsparcia w postaci ponad 100 tys. godzin na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz 10 tys. godzin szkoleń dla nauczycieli. Spośród wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych grupy ekspertów wytypują 1200 placówek edukacyjnych, które zostaną zaproszone do udziału w programie. W każdej z nich przeprowadzą diagnozę szkolną. Jej wyniki posłużą szkole do przygotowania szczegółowego programu wychowawczo-profilaktycznego, a ekspertom – do opracowania modelu pomocy uczniom. Jak podkreśla MEiN tegoroczne badania obejmą określoną liczbę szkół, ale ich efekty zostaną przekazane do wszystkich szkół. Dzięki przeprowadzonej diagnozie eksperci opiszą problemy, opracują gotowy model interwencji wsparcia oraz wskażą, jakie działania trzeba podjąć w sytuacji kryzysowej. Efekty pilotażu w postaci gotowych materiałów będą dostępne bezpłatnie dla każdego nauczyciela na platformie internetowej.
 

Nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca

12 marca na stronie MEiN opublikowano ogłoszenie w sprawie nauki zdalnej w szkołach oraz nowych zasad organizacji pracy szkół w wybranych województwach w terminie od 15 do 28 marca. Jak czytamy na stronie MEiN: „Od poniedziałku, 15 marca br., uczniowie klas I–III szkół podstawowych z województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal uczą się zdalnie. W pozostałych województwach nic się nie zmienia. Szkoły i placówki oświatowe w najbliższych dwóch tygodniach będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach”. Więcej informacji na stronie MEiN. 
 

Źródło:

MEiN, Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

MEiN, Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca