MEiN rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie zmian w wykazie lektur, dodania podstawy programowej z przedmiotu historia tańca oraz sposobu realizowania zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Opinie można przedstawiać do czwartku, 8 lipca br. 

 

Zmiany w wykazach lektur 

Zmiany w wykazach lektur obejmują wszystkie etapy kształcenia tj.: edukację polonistyczną na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna), język polski na II etapie edukacyjnym (klasy IV–VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej) oraz język polski w szkołach ponadpodstawowych.

Jak podaje MEiN, zmiany w zakresie lektur wynikają z potrzeby pełniejszej korelacji wykazu lektur z celami kształcenia określonymi w podstawie programowej. Wiążą się one także z zaproponowaniem takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na:

  • walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości),
  • elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja)
  • warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników).

 

dziewczynka czyta ksiazke na tle pastelowych kolorow

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających. Co istotne, w kontekście przygotowań uczniów do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu maturalnego, w przypadku lektur obowiązkowych w projekcie proponuje się tylko nieliczne zmiany polegające wyłącznie na rezygnacji z wybranych pozycji. Tym samym proponowane w projektach zmiany nie będą skutkowały zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na obu egzaminach.

Pozostając w temacie czytelniczym, zachęcamy Państwa do przeczytania artykułu na temat tego, jak zachęcać uczniów do lektury oraz jak wiele pozytywnych, również zdrowotnych następstw niesie za sobą czytanie. Artykuł jest dostępny TUTAJ.

Informacje na temat podstawy programowej przedmiotu historia tańca oraz warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie znajdą Państwo na stronie MEiN TUTAJ.

 

Źródła: MEiN, propozycje-zmian-w-wykazie-lektur--rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne