Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu zostanie sfinansowane wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji zajęć zostaną określone w rozporządzeniu MEiN. 

 

baner dodatkowe zajecia MEiN

Od 26 października ubiegłego roku uczniowie klas IVVIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczą w lekcjach zdalnie. 17 marca Minister Zdrowia ogłosił decyzję dotyczącą powrotu do nauki zdalnej również w klasach 13 szkoły podstawowej.  Wiadomo, że edukacja zdalna potrwa przynajmniej do 11 kwietnia 2021 roku.

„Forma kształcenia zdalnego ma pewne ograniczenia, które przekładają się m.in. na problemy w nauce” – czytamy na stronie MEiN. Decyzją Rady Ministrów samorządom zostaną przekazane środki finansowe na prowadzenie zajęć wspomagających dla uczniów, które mają pomóc w uzupełnieniu ewentualnych braków w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Co wiadomo na temat dodatkowych zajęć?

Środki finansowe zostaną przekazane samorządom na wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających, które będą:

  • przeznaczone dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych;
  • odbywały się wyłącznie w szkole;
  • kierowane do chętnych uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej;
  • miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
  • przeprowadzane dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów).

 
MEiN nie wskazuje samorządom i dyrektorom szkół, z jakich przedmiotów mają być organizowane zajęcia. Ustali to we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Wymiar tych zajęć nie przekroczy (przeliczeniowo) 10 godzin dla każdego oddziału. Więcej informacji na stronie MEiN.
 

Programy rozwijania kompetencji przyszłości nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Pomysły i gotowe sposoby na przeprowadzenie lekcji z przedmiotów ścisłych i wychowawczych, humanistyczno-artystycznych, a także w zakresie wsparcia w budowaniu kompetencji emocjonalno-społecznych, będą tematami debat przeprowadzanych z udziałem topowych belfrów.

baner debata

 
Już dziś o godzinie 18.00 odbędzie się kolejna debata dotycząca przedmiotów humanistyczno-artystycznych. Będzie to wydarzenie online, w którym udział jest całkowicie bezpłatny. Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Bezpośredni link do spotkania: TUTAJ.

Szczegóły dotyczące dzisiejszej debaty i nadchodzących spotkań online znajdą Państwo w artykule TUTAJ oraz na stronie Mobilnej szkoły.

 
Źródło:

MEiN, Środki finansowe na dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnejWracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach