Średnio 35% punktów zdobywali uczniowie klas V uczestniczący w Diagnozie Umiejętności Matematycznych (DUMa). Badanie nawiązywało do formuły sprawdzianu szóstoklasistów. Piątoklasiści względnie dobrze radzili sobie z rachunkami, za to znacznie gorzej wypadli w tworzeniu strategii i rozumowaniu matematycznym.

Badanie DUMa zostało przeprowadzone w maju 2014 r. w 6275 szkołach podstawowych w całej Polsce (60,2%) przez Instytut Badań Edukacyjnych. Zestawy zadań rozwiązywało ponad 181 tys. uczniów. Za wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 20 punktów. Połowa uczniów uczestniczących w badaniu uzyskała 6 punktów lub mniej. Przeciętny wynik to 35% możliwych do zdobycia punktów.

Spośród czterech obszarów umiejętności uczniowie najlepiej radzili sobie z rachunkami, zdobywając średnio 46% punktów. Lepiej wypadli w liczeniu z wykorzystaniem ułamków zwykłych (średnio 57% dobrych odpowiedzi) niż dziesiętnych (zaledwie 35% poprawnych odpowiedzi). Z kolei w obszarze wykorzystywania i tworzenia informacji co drugi uczeń poradził sobie dobrze. Jak czytamy w podsumowaniu IBE, większość uczniów potrafi odczytać i wykorzystać pojedyncze informacje. Jednak już odczytanie wielu informacji, podanych w kilku źródłach, a następnie właściwe ich połączenie i wykorzystanie przekracza możliwości znacznej części uczniów klasy V.

40–45% uczniów dobrze poradziło sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętności modelowania matematycznego. Niestety, znacznie gorsze rezultaty uczniowie uzyskali w obszarze umiejętności rozumowania i tworzenia strategii. Niemal 70% badanych uzyskało w zadaniach z tej kategorii 0 lub 1 punkt na 7 możliwych. Komentując wyniki badania, eksperci IBE zwracają uwagę, że jeszcze sporo pracy przed uczniami, a uzyskane w badaniu rezultaty powinny służyć nauczycielom przede wszystkim do oceny słabych i mocnych stron ich uczniów oraz właściwego zaplanowania pracy w klasie VI.