Zgodnie z zapowiedziami od 17 maja uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w systemie hybrydowym. Natomiast od poniedziałku 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów do nauki w trybie stacjonarnym. 

 

Powrót do nauki stacjonarnej 

budynek szkoly

Uczniowie stopniowo wracają do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r. Mogą je Państwo znaleźć TUTAJ.

Sytuacja pandemiczna zdaniem służb medycznych, sanitarnych i epidemiologicznych pozwala na stopniowy powrót do nauki stacjonarnej także starszych roczników – podkreślił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zaznaczyła, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z tego, że pierwsze dni po powrocie z nauki zdalnej mogą być trudniejsze dla uczniów.

Rezygnacja z natłoku sprawdzianów czy kontroli zeszytów to jedne z najczęściej powtarzanych zasad pojawiających się w sieci. Obecnie kluczowe będzie zapewnianie komfortu emocjonalnego i obniżanie poziomu lęku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem Konieczne, ważne i... trudne przejście edukacyjne,napisanym przez Naszego Mobilnego Pedagoga – Martę Badowską, artykuł dostępny jest TUTAJ.

 

Źródło: MEiN, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych