uczniowie zdaja egzamin pisemny
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła harmonogram przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego
oraz maturalnego.
W styczniu testy zdawać będą gimnazjaliści, w kwietniu – ósmoklasiści, a w maju – maturzyści. Na kiedy dokładnie CKE zaplanowało terminy egzaminów po ukończeniu kolejnych etapów edukacyjnych?

 

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych

Egzamin gimnazjalny będzie organizowany w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Pierwszy test gimnazjalny z zakresu humanistycznego odbędzie się 8 stycznia. Jego tematyka będzie obejmować język polski oraz historię i WOS. Sprawdzian z języka polskiego potrwa 135 minut a z historii i WOS-u – 80 minut. Część matematyczno-przyrodnicza zostanie przeprowadzona 9 stycznia (matematyka – 135 minut, przedmioty przyrodnicze – 80 minut). Egzaminy z języka nowożytnego będą zdawane  10 stycznia na poziomie podstawowym, który portwa 80 minut i rozszerzonym – 90 minut. Wyniki egzaminu gimnazjalnego poznamy 31 stycznia.

Egzamin ósmoklasisty

Ósmoklasiści napiszą testy z języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego. Zgodnie z komunikatem egzamin z języka polskiego odbędzie się 21 kwietnia i potrwa 180 minut. Następnego dnia (22 kwietnia) uczniowie przez 150 minut będą pisać test z matematyki, a kolejnego (23 kwietnia) przez 135 minut – z języka nowożytnego. Wyniki tych egzaminów zostaną ogłoszone 19 czerwca.

Egzamin maturalny

Maturzyści egzamin dojrzałości zwyczajowo napiszą w maju. Część ustna z języka polskiego będzie przeprowadzana od 7 do 22 maja, a z języka nowożytnego – od 4 do 22 maja. Część pisemna potrwa natomiast od 4 do 21 maja. Od 4 do 6 maja przeprowadzone zostaną obowiązkowe egzaminy: język polski w zakresie podstawowym (170 minut) i rozszerzonym (180 minut) zaplanowany został na 4 maja, matematyka (170 minut) oraz łacina i kultura antyczna (180 minut) –5 maja, język angielski na poziomie podstawowym (120 minut) i poziomie rozszerzonym (150 minut)– 6 maja. Od 7 do 21 maja maturzyści będą pisać testy z przedmiotów dodatkowych, z których jeden jest obowiązkowy.

 
Egzaminy Próbne z Operonem

Od ponad dekady Wydawnictwo Pedagogiczne Operon wspiera uczniów i nauczycieli w uzyskaniu jak najlepszych wyników podczas egzaminów państwowych. Jednym z elementów systemu przygotowań jest cykl Egzaminów Próbnych z Operonem. Są one organizowane w szkołach w całej Polsce i na każdym etapie nauczania.

wykres egzaminy probne z operonem

Egzaminy Próbne z Operonem to jedyne tego typu przedsięwzięcie na skalę kraju, maksymalnie zbliżone do warunków egzaminów państwowych, dzięki czemu jest obiektywnym narzędziem weryfikacji wiedzy uczniów na każdym etapie nauczania. Dodatkowym atutem jest  możliwością sprawdzenia osiągnięć danej szkoły na tle województwa i kraju.

Próbne Egzaminy są okazją do zapoznania uczniów z formułą czekającego ich egzaminu państwowego. Od lat stanowią wsparcie dla nauczycieli, umożliwiając diagnozę obszarów wymagających powtórzenia przed egzaminem końcowym. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli jest plan powtórzeniowy. Arkusze egzaminacyjne są opracowywane przez ekspertów i doświadczonych egzaminatorów. Ponadto dostępne są dedykowane platformy do wpisywania przez nauczyciela wyników uczniów, co pozwala na zestawienie wyników i uzyskanie konkretnych wskaźników postępu.

W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 zostaną przeprowadzone egzaminy:

  • Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty
  • Próbny Egzamin Ósmoklasisty
  • Próbna Matura

 
Więcej informacji na stronie https://egzaminy.operon.pl/

naglowek
nauczyciel-uczen egzaminy z operonem
nauczyciel-uczen