mezczyzni w garniturach podpisuja dokumenty
Prezydent podpisał 14 sierpnia nowelizację prawa oświatowego
 i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany zakładają rozwój funkcjonowania oddziałów przygotowania wojskowego z programem szkoleniowym opracowanym we współpracy MON i MEN.

 

 
 
„Eksperyment pedagogiczny”

Pierwsze klasy wojskowe zostały utworzone w 2000 roku w ramach „eksperymentu pedagogicznego”, który trwa do dziś. Obecnie tego typu oddziały prowadzone są w 500 szkołach w Polsce. Funkcjonowanie klas wojskowych określane jest indywidualnie przez każdą ze szkół. W świetle prawa, mimo współpracy MON nie ma realnego wpływu na wprowadzanie i egzekwowanie standardów. Wynikają z tego różnice programowe w przygotowaniu uczniów z różnych szkół.

Co się zmieni?

W szkołach publicznych i niepublicznych, po zezwoleniu resortu obrony narodowej, będą mogły zostać utworzone oddziały przygotowania wojskowego. W myśl ustawy zwiększy się wpływ MON na funkcjonowanie klas mundurowych o profilu wojskowym. MON we współpracy z MEN będzie odpowiedzialny za:

  • program realizowany w oddziale przygotowania wojskowego,
  • organizację i formę zajęć,
  • warunki i realizację zajęć praktycznych.

 
Ponadto zgodnie z nowelizacją została wprowadzona zmiana w finansowaniu zadań oświatowych polegająca na upoważnieniu MON do określenia wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Tekst ustawy znajduje się na stronie Sejmu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe wraz z uzasadnieniem znajduje się na również na stronie Sejmu.

 
Źródło:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy