Już jutro o godzinie 9.00 maturzyści z całej Polski zmierzą się z tym, co czeka ich na majowym egzaminie maturalnym. Rozpoczyna się Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

 

Próbna Matura z Operonem jest przeprowadzana we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona w dniach 19–22 listopada.

Procedury bezpieczeństwa 

Arkusze egzaminacyjne opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminu maturalnego są dostarczane
do szkół w dniach od 14 do 18 listopada 2019 r. za pośrednictwem kuriera, w zabezpieczonych paczkach, na adres podany podczas zgłaszania szkoły do egzaminu.

  • Każda paczka zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniej paczki w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30.
  • Zgodnie z procedurą CKE zalecamy losowanie miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.
  • Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań innym uczniom ani nie publikowali ich na portalach społecznościowych. W tym celu należy wywiesić
    na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce.

 

Harmonogram Próbnej Matury z Operonem 2019
19 listopada:

9.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

20 listopada:

9.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14.00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

21 listopada:

9.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

22 listopada:

9.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym z: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki (180 minut)

Odpowiedzi do wszystkich arkuszy wraz z kartotekami dla nauczycieli zostaną udostępnione na stronie www.egzaminy.operon.pl. Odpowiedzi do przedmiotów zdawanych w sesji porannej (9.00) będą publikowane o godzinie 13.00 każdego dnia egzaminacyjnego, a odpowiedzi
do przedmiotów zdawanych w sesji popołudniowej (14.00) – o godzinie 18.00.

Raport Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem zostanie zaprezentowany 16 stycznia 2020 r.

 

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem w pytaniach i odpowiedziach
baner informacje o maturze

Dlaczego przestrzeganie harmonogramu jest ważne?

We wszystkich szkołach w Polsce OgólnopolskaPróbna Matura z Operonem  rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie, tak aby wiernie oddać przebieg egzaminu państwowego oraz zapewnić rzetelne wyniki. Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie. Nie udzielamy zgody na przeprowadzenie egzaminu we wcześniejszym terminie, gdyż stwarza to ryzyko opublikowania treści zadań, co z kolei spowoduje zafałszowanie wyników egzaminu w tych szkołach, w których egzamin odbywa się zgodnie z procedurą. Zachęcamy dyrekcję oraz nauczycieli do zorganizowania tych dni w szkole tak, jak podczas egzaminu państwowego: odświętne przygotowanie sal, rekomendowanie uczniom uroczystego stroju, przestrzeganie reguł obowiązujących na egzaminie, np. w zakresie przedmiotów, które uczeń może mieć przy sobie w trakcie egzaminu. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczyć wszystkich warunków panujących na egzaminie i stosownie się do tego przygotować.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Modele odpowiedzi oraz kartoteki są udostępniane dzień po egzaminie wraz z systemem wprowadzania wyników. Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego umożliwiającego automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. na:

– plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,

– obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,

– certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.

Kto może wprowadzać wyniki?

Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl. Na swoim koncie muszą mieć dodaną szkołę, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, należy dokonać aktualizacji na własnym koncie.

Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia).

Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu. 

ikonki matura

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kiedy otrzymamy paczki?

Przesyłki z arkuszami zostały nadane w środę 13 listopada. Są dostarczane w dniach od 14 do 18 listopada 2019r. za pośrednictwem kuriera,
w zabezpieczonych paczkach, na adres podany podczas zgłaszania szkoły do egzaminu.

Co zrobić, jeśli paczka nie dotarła do 18 listopada 2019 r.?

W przypadku, gdy paczka nie dotarła do Państwa na czas, prosimy o kontakt z konsultantem Wydawnictwa. Każde zgłoszenie jest traktowane indywidualnie.

tel.: 58 679 00 00
mail: info@operon.pl

 
Szkoły biorące udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymają dostęp do nagrań lektora (do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego
w części „rozumienie ze słuchu”). Nagrania będą dostępne na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.

Życzymy powodzenia!