Międzynarodowy Dzień Krajobrazu został ustanowiony po to, aby przypominać o ważnej roli przyrody
w codzienności. Święto ma wspierać inicjatywy promujące dbanie o florę i faunę, co w efekcie pozwoli
na harmonijne funkcjonowanie i zadowolenie z życia.

 

Wartość dla całych społeczeństw

kobieta kontempluje przyrode

Ochrona środowiska i dóbr naturalnych okazuje się coraz wyższym priorytetem w działaniach wielu organizacji. 20 października 2017 r. Rada Europy ustanowiła Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Wówczas podpisana została Europejska Konwencja Krajobrazowa, która ma na celu podnoszenie świadomości każdego człowieka w zakresie ważnej roli krajobrazów dla całego życia. Ponadto święto ma podnosić w oczach ludzi wartość krajobrazów i uświadamiać skutki wprowadzanych zmian. Podejmowane od czasu ustanowienia obchody Dnia Krajobrazu podkreślają, jak bardzo jakość otoczenia wpływa na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, na działalność twórczą, kulturalną
i tożsamościową. Okazuje się, że chociaż nie każdy podejmuje się refleksji nad tym tematem, otoczenie kształtuje wiele aspektów życia i oddziałuje nie tylko na sfery postrzegane jako społeczne, lecz także ekonomiczne. Będąc miejscem do życia, jest też źródłem zasobów i surowców. Nie pozyskując ich własnoręcznie, nowoczesny człowiek nie zawsze postrzega krajobraz w tak istotnych kategoriach. Stąd też niektóre aspekty krajobrazu pozostają niedocenianie. Popularyzowanie tej wiedzy i przypominanie o kluczowych dla życia elementach jest zatem szczególnie istotne.
 

„Cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa!”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu MEN zachęca do organizowania wydarzeń związanych z ideą święta. Szczególnie promowany jest pomysł „spacerów krajobrazowych” jako edukacyjno-informacyjnych form budowania wiedzy dotyczącej właściwego zagospodarowania przestrzeni oraz konieczności ochrony krajobrazów. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły i placówki do stosowania tej formuły, która pozwala zrealizować założenia święta, duży nacisk kładąc na najbliższe środowisko uczniów. Takie działanie pozwala podkreślić rolę każdego człowieka w ochronie, kształtowaniu, ale też korzystaniu z zasobów dostępnych dla niego na co dzień. W ten sposób buduje się również odpowiedzialne postawy społeczne i poczucie więzi lokalnej. Sprawia to, że uczniowie nauczeni troski o swoją okolicę wyrabiają w sobie dobre nawyki. O tym, dlaczego właśnie utwór Leopolda Staffa jest cytowany przy okazji tegorocznej edycji święta,
oraz inspiracje do działań znajdą Państwo na stronie MEN. Zapraszamy do aktywności i rozwijających spacerów.
 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-do-udzialu-w-obchodach-dnia-krajobrazu