logo global teacher prize
 
Za swój wkład w edukację nagrodzony tytułem Gobal Teacher Prize, czyli Nauczycielskim Noblem oraz milionem dolarów zostanie tylko jeden nauczyciel. Pozostali staną się członkami grupy najlepszych nauczycieli na świecie. W gronie finalistów, którzy mają szansę
 na wygraną, znalazł się nauczyciel z Sopotu – Przemysław Staroń.

 

Nauczycielski Nobel

Fundacja Varkey od 2014 roku przyznaje jednemu nieprzeciętnemu nauczycielowi nagrodę Global Teacher Prize. Jest to wyróżnienie przypominające rangą Nobla, dlatego zamiennie nazywa się je Nauczycielskim Noblem. Jury docenia pracę i rolę nauczycieli w kształtowaniu nie tylko postaw uczniów, ale budowaniu całych społeczeństw. Odgrywają więc Państwo kluczową rolę w tworzeniu przyszłości państwa i świata.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że w tym roku „w świecie wywróconym do góry nogami” widzimy, jak ważny jest zawód nauczyciela. System edukacji musi dostosować się do nowych realiów – edukacji na odległość. Ale nauczyciele nie boją się tego wyzwania. Nadal inspirują swoich uczniów. Na liście 50 nominowanych znaleźli się finaliści z 37 krajów. Zwycięzcę poznamy 12 października. Akademia ocenia kandydatów według kryteriów:

  • uniwersalność stosowanych metod
  • wyniki uczniów
  • wpływ nauczyciela na otoczenie pozaszkolne
  • zastosowanie tolerancyjnego podejścia do innych narodów
  • doskonalenie się nauczyciela
  • ocena nauczyciela ze strony środowiska nauczycielskiego i poza nauczycielskiego.

 
Nauczyciel z Sopotu wśród 50 finalistów

W nocy 19 marca wybrani zostali finaliści konkursu Global Teacher Prize. Wśród wybitnych 50 pedagogów z całego świata znalazł się nauczyciel etyki oraz wiedzy o kulturze z II LO w Sopocie – Przemysław Staroń. Za swoją pracę wyróżniony został w 2018 roku tytułem Nauczyciela Roku. Prowadzone przez niego zajęcia znacząco różnią się od standardowego nauczania. Organizatorzy konkursu podkreślają wagę jego działań międzypokoleniowych. W ramach założonego Zakonu Feniksa młodzież uczy się filozofii wraz z osobami starszymi. Pomiędzy uczniami rodzi się więź i zrozumienie. Przemysław Staroń w nauczaniu łączy uznane metody edukacyjne, narzędzia filozoficzne, techniki kreatywne i media społecznościowe. Jego podejście do nauczania jest kreatywne – wykorzystuje do tego np. gry planszowe czy klocki Lego. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami na międzynarodowych konferencjach oraz małych warsztatach.

Nagrodę Global Teacher Prize planuje przeznaczyć na rozwój Zakonu Feniksa. W ciągu 10 lat zamierza stworzyć tego typu inicjatywy w Polsce, Europie i na świecie. Więcej informacji na temat nominacji Przemysława Staronia do Nauczycielskiego Nobla, znajdą Państwo na stronie
 Global Teacher Prize.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu prezentującego Przemysława Staronia. Dostępny jest TUTAJ.

 
Źródło:

https://www.globalteacherprize.org/

https://www.globalteacherprize.org/person