Przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół powinni uzupełnić legitymacje uczniów o PESEL, obowiązują już od stycznia 2015 r. Jednak zachodzi obawa, że nie wszystkie placówki pamiętały o tym postanowieniu. 

Wiceminister edukacji Joanna Berdzik w piśmie do kuratorów poprosiła o przypomnienie dyrektorom szkół o konieczności wypełnienia nowego obowiązku. Zapewniła też, że nie jest konieczna wymiana legitymacji szkolnych – PESEL może z powodzeniem być po prostu na dokumentach już funkcjonujących dopisany odręcznie przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły oraz opatrzony pieczątką szkoły dla poświadczenia jego autentyczności. PESEL powinien być dopisany na tylnej stronie legitymacji. W szczególnych wypadkach ten numer można zastąpić numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia (np. numerem paszportu).

Uczniowie rozpoczynający naukę od nowego roku szkolonego otrzymają legitymacje przygotowane według nowego wzoru, na którym zostało przewidziane miejsce na wpisanie PESEL-u. 

Poprawne wypełnienie legitymacji jest ważne, ponieważ bez tego może być zakwestionowane uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami transportu publicznego.

Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie MEN.