Czy nauczyciel może w godzinach pracy brać udział w szkoleniu?

Na to pytanie odpowiada dr Adam Balicki z serwisu Oświata i Prawo.

Warto zapoznać się z opinią prawnika, zanim zdecydujemy się na szkolenie w godzinach pracy. Szczególnie że zgodnie z tym stanowiskiem prawo dopuszcza taką możliwość. W opracowaniu uwzględniono zapisy z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie podstawy programowej.

Zapraszamy do lektury na stronie Oświata i Prawo.