Czy psycholog szkolny, aby porozmawiać z dzieckiem na terenie szkoły bez obecności rodzica, musi mieć jego zgodę? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Odpowiedź na te pytania znajdą Pńnstwo na stronie www.oswiataiprawo.pl