Jak rozlicza się nadgodziny w pracy nauczyciela? Czy za gotowość do pracy są nadgodziny i czy w związku z tym przysługuje za nie wynagrodzenie? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła niedawno Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

 

Gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych

Anna Boniecka, zastępca Wójta Gminy Potęgowo, chciała ustalić, czy samorząd ma obowiązek wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za nadgodziny, które w rzeczywistości nie zostały przepracowane, ponieważ wypadły w dni ustalone jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, m.in. w dniach, w których odbywał się egzamin ósmoklasisty lub w trakcie długich weekendów.

Wójt zaznaczyła, że w tych dniach dyrektorzy wyznaczają dyżurujących nauczycieli, którzy w razie potrzeby będą mogli zapewnić opiekę świetlicową uczniom. Pozostała część kadry ma wtedy wolne.

 

Wynagrodzenie przysługuje również za gotowość do pracy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wyjaśnia, że nauczycielowi należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – również te nieprzepracowane. Warunkiem jest pozostawanie tego nauczyciela w gotowości do świadczenia pracy w danym czasie wspomnianych nadgodzin.

Ta interpretacja jest zgodna z uchwałą Sądu Najwyższego, zgodnie z którą podstawowym warunkiem uznania za usprawiedliwione nieodbycie przez nauczyciela zajęć w godzinach ponadwymiarowych jest jego gotowość do odbycia tych zajęć. 

Pełny zapis wyjaśnienia RIO znajduje się TUTAJ.

Co z dniami, w których nie odbywają się w szkole żadne zajęcia?

Zgodnie z przepisami nie można nałożyć na nauczyciela obowiązku pozostawania w gotowości do pracy w godzinach ponadwymiarowych w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne. Dlatego wynagrodzenie za nadgodziny nie należy się nauczycielom w dniu, gdy w placówce nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Jednak w myśl uchwały wyjątkiem jest sytuacja, gdy dni wolne od szkoły placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, a nauczyciel pracuje w godzinach ponadwymiarowych na wyraźne polecenie pracodawcy.

Uprawnienia do interpretacji przepisów prawa 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Luiza Budner udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące wynagrodzenia za gotowość świadczenia pracy w czasie nadgodzin. Jednocześnie podkreśliła, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa.

 

Źródła:

  1. Czy za gotowość do pracy są nadgodziny?,https://samorzad.infor.pl/sektor/edukacja/nauczyciele/6310549,czy-za-gotowosc-do-pracy-sa-nadgodziny-przeslanki.html (dostęp: 04.10.2023 r.).
  2. RIO w Gdańsku: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela również za gotowość do pracy, https://glos.pl/rio-w-gdansku-wynagrodzenie-za-godziny-ponadwymiarowe-nauczyciela-rowniez-za-gotowosc (dostęp: 04.10. 2023 r.).