Uczeń, który uczęszcza zarówno na religię, jak i na etykę będzie miał na świadectwie dwie oceny. Takie świadectwa uczniowie otrzymają już w nowym roku szkolnym 2016/2017, gdyż już od 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów w sprawie świadectw i druków szkolnych.

Proponowane rozwiązanie dotyczące zapisywania ocen z religii i etyki zakłada trzy możliwości. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:

  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedno z tych zajęć, bez wskazywania zajęć, z jakich jest to ocena,
  • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Nowelizacja reguluje też inne kwestie. O jej szczegółach piszemy na oswiataiprawo.pl.