Koniec roku szkolnego – najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Taką zmianę proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt noweli rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego trafił do konsultacji publicznych i opiniowania.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w ostatni piątek czerwca. To oznacza, że uczniowie mogą udać się na wakacje najwcześniej 24 czerwca – tak było w tym roku, a najpóźniej 30 czerwca. Zgodnie z projektowanym brzmieniem § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, zajęcia kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.

Jeżeli zmiana wejdzie w życie, to najwcześniej koniec roku może nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Zatem w praktyce rok szkolny będzie trochę krótszy. Skrócenie tego czasu nie będzie jednak miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ponadto „skrócenie czasu przeznaczonego na realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie, a w konsekwencji również zakończenie postępowania rekrutacyjnego do szkół” – napisano w uzasadnieniu.

Więcej informacji na temat zmiany terminu zakończenia roku szkolnego znajdą Państwo na stronie oswiataiprawo.pl.