Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację dotyczącą kompetencji nauczycieli oraz sytuacji, kiedy można zatrudnić jako nauczyciela osobę bez wykształcenia wyższego lub nauczycielskiego.

 

Nowelizacja dotyczy:

– zajęć wychowania fizycznego,

– nauki języków obcych w klasach I–III szkoły podstawowej,

– zajęć dla uczniów pochodzących z mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności regionalnej,

– stanowiska nauczyciela-psychologa, nauczyciela-pedagoga oraz nauczyciela-logopedy w przedszkolach,

– stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach za granicą,

– zajęć religii,

– stanowiska nauczyciela w ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

– zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Zmiany wynikają między innymi z wprowadzonego kilka lat temu systemu bolońskiego i wejścia na rynek pracy wielu osób z tytułem licencjata.

Całość projektu ustawy można przeczytać TUTAJ.