Resort edukacji określił wymagania stawiane kandydatom na szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dyrektorom poszczególnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Projekt stosownego rozporządzenia właśnie trafił do konsultacji społecznych.
 
W myśl przepisów proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyrektorzy komisji egzaminacyjnych powinni wykazać co najmniej siedmioletni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołu. Powinni też posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu edukacji, przeprowadzania egzaminów na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz ukończyć kursy dotyczące dokonywania pomiaru dydaktycznego. Dodatkowo kandydat na szefa CKE powinien dysponować wiedzą z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Rozporządzenie reguluje też termin składania kandydatur na szefów komisji egzaminacyjnych. Zgodnie z przepisami ma to być nie mniej niż 14 dni od ogłoszenia konkursu. Samo postępowanie konkursowe ma składać się z dwóch etapów. Pierwszy będzie polegać na weryfikacji formalnej zgłoszonych kandydatur, a drugi na rozmowie z kandydatami opartej na przygotowanej przez nich prezentacji koncepcji pracy i na pytaniach członków komisji konkursowej.
 
Konsultacje społeczne projektu rozporządzania mają się zakończyć w drugiej połowie września.