dyplom na blekitnym tle
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli kuratorzy będą mogli przyznawać nagrody z własnej inicjatywy.

 

Zmiana w przyznawaniu nagrody nauczycielom

Dotychczasowo aby wyróżnić nauczyciela nagrodą kuratora dyrektor szkoły musiał złożyć wniosek. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ma to ulec zmianie. Wniosek ani opinia dyrektora nie będą już niezbędne. Proponowana modyfikacja poszerza kompetencje kuratorów oświaty – będą mogli samodzielnie przyznawać nagrody.
 

Uzasadnienie planowanych zmian

Proponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia zmiany są wynikiem postulatów władz oświatowych sprawujących nadzór pedagogiczny. Kuratorzy zachęcają nauczycieli do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych. Nie mają oni jednak możliwości, aby z własnej inicjatywy docenić nauczycieli, którzy angażują się w te działania.
 

Warunki przyznawania nagrody kuratora

Wyróżnienie w postaci nagrody kuratora może trafić do nauczycieli z minimum 2-letnim stażem, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy
i mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej wychowawczej oraz opiekuńczej.

 

Na stronie sejmu dostępne są:

  • projekt nowelizacji rozporządzenia:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.