Co jaki okres jest dokonywana ocena pracy przez dyrektora? Czy o dokonanie oceny pracy  ubiega się pracownik, czy o tym powinien pamiętać dyrektor? Co dzieje się, gdy dyrektor zapomina dokonać oceny pracy? 

Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo na stronie www.oswiataiprawo.pl