Czy istnieją podstawy prawne, które stanowiłyby, że uczeń zakwalifikowany do nauczania i wychowania indywidualnego podlega innym przepisom dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania, niż obowiązują pozostałych uczniów?

Na to i inne pytania odpowiada Dariusz Skrzyński - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego.

Zapraszamy do lektury na stronie Oświata i Prawo (tutaj).