zegar ksiazki szkola
Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadza zniesienie limitu godzin w pracy nauczyciela od nowego roku szkolnego. Zmiany – póki co – będą obowiązywały tylko od września do czerwca. Kogo dotyczą? Na jakich zasadach można zwiększyć liczbę godzin pracy nauczyciela?

 

Karta Nauczyciela reguluje ilość godzin ponadwymiarowych. Dotychczas nauczyciel nie mógł pracować powyżej ½ tygodniowego wymiaru godzin. MEiN chce umożliwić w roku szkolnym 2023/2024 pracę w większym wymiarze godzin niż regulują przepisy. Czy to oznacza, że nauczyciel będzie musiał pracować bez przerwy?

Ile godzin ponadwymiarowych może mieć nauczyciel w nowym roku szkolnym?

Nowelizacja ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie Karty Nauczyciela przewiduje całkowite zniesienie limitu nadgodzin dla wybranej grupy nauczycieli. To oznacza, że od września będą oni mogli pracować więcej niż na półtora etatu. Jednym ograniczeniem będzie w tym przypadku chęć bądź niechęć do znacznego zwiększenia liczby godzin pracy. Zdecyduje tutaj wytrzymałość. Przy tej okazji warto pamiętać o zadbaniu o swój dobrostan i rozsądnym podejmowaniu wiążących decyzji.

Kogo obowiązuje zwiększenie limitu godzin w roku 2023/2024?  

Tylko wybrani nauczyciele będą mogli przekroczyć obowiązującą regulację godzin ponadwymiarowych. Wyjątek od dotychczasowych przepisów dotyczy nauczycieli uczących w:

  • liceach,
  • technikach,
  • branżowych szkołach I stopnia.

 
Będą mogli Państwo realizować dodatkowe godziny pracy, jeśli w szkole będzie odczuwalna kumulacja roczników.

Warunki zwiększenia wymiaru czasu pracy nauczyciela 

Zniesienie limitu i wydłużenie czasu pracy nauczyciela będzie możliwe tylko w wybranych przypadkach:

  • w czasie roku szkolnego 2023/2024,
  • za wyraźną zgodą nauczyciela.

 
Praca w godzinach ponadwymiarowych oznacza zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze przekraczające tygodniowy zakres tychże zajęć.

Idea wprowadzenia zmian w czasie godzin pracy nauczyciela

Wprowadzenie zmiany w przepisach wiąże się z wejściem do szkół kolejnego rocznika z nadprogramową liczbą uczniów. Możliwość zniesienia limitu nadgodzin ma więc przyczynić się do zwiększenia elastyczności pracy nauczyciela skierowanej na sprostanie potrzebom edukacyjnym skumulowanego rocznika.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw, https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000167201.pdf (24.08.2023 r.).
  2. Nauczyciel będzie mógł mieć tyle nadgodzin, ile wytrzyma, https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/nauczyciel-bedzie-mogl-miec-tyle-nadgodzin-ile-tylko-wytrzyma,479884.html (dostęp 24.08.2023 r.).