Czy dyrekcja może zobowiązać nauczyciela do pełnienia dyżurów na przerwach? Jaka jest odpowiedzialność prawna nauczyciela i szkoły w razie wypadku podczas dyżuru, jeśli nauczyciel był na nim nieobecny? Jaka jest odpowiedzialność za uczniów pełnoletnich?

Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo na stronie www.oswiataiprawo.pl