tablica podwyzka
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2024 r. Nowelizacja uwzględnia wzrost pensji nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 proc., a nauczycieli początkujących o 33 proc.
Projekt został skierowany do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych.

 

Projekt rozporządzenia dotyczącego podwyżek dla nauczycieli w 2024 r. został przygotowany niezwłocznie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej oraz tzw. ustawy okołobudżetowej na bieżący rok.

20 lutego podpisano rozporządzenie, które następnie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Podpisane rozporządzenie stanowi podstawę dla organów prowadzących do podjęcia działań niezbędnych do wypłaty podwyżki z wyrównaniem. 

Termin wyrównania oraz wypłacenia podwyżek

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu z mocą od 1 stycznia 2024 r. Co oznacza, że nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji od 1 stycznia. Zgodnie z przepisami podwyżki zostaną wypłacone nie później niż 3 miesiące po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Nastąpi to najpóźniej w marcu lub kwietniu. Wszystko będzie zależało do stopnia przygotowania list płac i środków na kontach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kierownictwo MEN dokłada wszelkich starań, by podwyżki dla nauczycieli mogły być wypłacane niezwłocznie po podpisaniu ustawy budżetowej przez Prezydenta RP – czytamy na stronie internetowej MEN.

Nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

Ministerstwo ogłosiło nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z podziałem na grupy zaszeregowania płacowego. W pierwszej grupie znajdują się nauczyciele mający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W drugiej grupie znajdują się nauczyciele z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł licencjata lub inżyniera lub pozostałe wykształcenie.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z pierwszej grupy:

  • 4908 zł (wzrost o 1218 zł) – nauczyciel początkujący,
  • 5057 zł (wzrost o 1167 zł) – nauczyciel mianowany,
  • 5915 zł (wzrost o 1365 zł) – nauczyciel dyplomowany.

 
Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z drugiej grupy:

  • 4788 zł – nauczyciel początkujący,
  • 4910 zł – nauczyciel mianowany,
  • 5148 zł – nauczyciel dyplomowany.

 
Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Nowelizacja 19 stycznia br. została przekazana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji. Swoje stanowisko określili partnerzy społeczni, m.in. związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rada Dialogu Społecznego. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że spotkania w tej sprawie odbyły się 1 i 8 lutego. 

ZNP przypomniał także, że 4 grudnia 2023 r. prezydium zarządu przyjęło uchwałę w sprawie podwyżek na 2024 r. Związek wnosił o realizację deklarowanego wzrostu wynagrodzeń o co najmniej 30 proc., ale nie mniej niż 1500 zł.Doceniamy wysiłek, bo takich dużych podwyżek nie było, ale przypominamy, że nie jest to spełnienie przedwyborczej obietnicy – skomentował prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

Źródła:

  1. Rozporządzenie płacowe podpisane! Rekordowe podwyżki dla nauczycieli i rekordowy wzrost subwencji oświatowej, https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-placowe-podpisane-rekordowe-podwyzki-dla-nauczycieli-i-rekordowy-wzrost-subwencji-oswiatowej (dostęp: 20.02.2024 r.).
  2. Rozporządzenie o wynagrodzeniach nauczycieli skierowane do uzgodnień i konsultacji, https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-o-wynagrodzeniach-nauczycieli-skierowane-do-uzgodnien-i-konsultacji (dostęp: 20.02.2024 r.).
  3. Jest projekt rozporządzenia płacowego na 2024 r. Zasadnicze w górę o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc., https://glos.pl/jest-projekt-rozporzadzenia-placowego-na-2024-r-zasadnicze-w-gore-o-30-proc-a-dla-nauczycieli-poczatkujacych-o-33-proc (dostęp: 20.02.2024 r.).
  4. Rozporządzenie płacowe czeka na podpis minister. Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia pojawią się na kontach nauczycieli w marcu i kwietniu, https://glos.pl/rozporzadzenie-placowe-czeka-na-podpis-minister-nowackiej-podwyzki-z-wyrownaniem-od-1-stycznia-pojawia-sie-na-kontach-nauczycieli-w-marcu-lub-kwietniu (dostęp: 20.02.2024 r.).