Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej pomoże ukraińskim władzom w przygotowaniu reformy oświaty. Pierwszym krokiem jest wizyta studyjna w naszym kraju przedstawicieli ukraińskiego resortu.

Jak informuje MEN, wśród gości z Ukrainy są m.in. wiceminister edukacji i nauki Oleg Derevianko oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Parlamentu Liliya Hrynevych. Towarzyszą im urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele ministerstwa finansów oraz Instytutu Analiz Oświatowych.

Cały program wizyty został zaplanowany na sześć dni. Z gośćmi z Ukrainy spotkała się już minister Joanna Kluzik-Rostkowska, która zadeklarowała merytoryczną pomoc w przygotowaniu pakietu zmian w ukraińskim systemie oświaty. „Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, abyście nie musieli popełniać naszych błędów” – stwierdziła polska minister.

Strona ukraińska zasygnalizowała, że szczególnie interesują ją polskie doświadczenia w decentralizacji systemu edukacji i związane z tym zagadnienia dotyczące finansowania zadań oświatowych. To nie pierwszy raz, gdy inne kraje chcą się wzorować na wypracowanych w Polsce rozwiązaniach.

Na początku roku brytyjska minister edukacji przyznała, że polski system kształcenia stanowi inspirację dla przygotowywanych na Wyspach reform. Wcześniej, w 2012 r., ówczesny szef brytyjskiego resortu edukacji określił skutki naszych reform jako „drugi cud nad Wisłą”. Wyraził też uznanie dla zapewnienia w Polsce równości szans edukacyjnych niespotykanej w innych państwach.