Każdy nauczyciel stara się, by jego zajęcia były atrakcyjne dla ucznia, i w tym celu sięga często po materiały dodatkowe przygotowane przez innych i objęte prawami autorskimi. 20 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim, a tym samym zaczęło obowiązywać nowe prawo dotyczące wykorzystania tego typu utworów przez instytucje oświatowe.

Podsekretarz stanu Joanna Berdzik przesłała do dyrektorów szkół informację na temat zmian w przepisach. Załączyła do niej materiał szczegółowo objaśniający, kto i w jakim zakresie może bezpłatnie korzystać z dzieł objętych prawami autorskimi.

Nowe przepisy zezwalają na nieodpłatne wykorzystanie utworu w ramach działalności instytucji oświatowej, uczelni lub jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wykorzystanie utworu musi mieć cel dydaktyczny i ma służyć zobrazowaniu przekazywanych treści.

Co ważne, nauczyciele mogą wykorzystywać materiały dodatkowe nie tylko na lekcjach, lecz także na zajęciach dodatkowych.

Z treścią dokumentu mogą się Państwo zapoznać, pobierając go ze strony ministerstwa.