Należy spodziewać się nowelizacji rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Chodzi nie tylko o konieczność wydania nowego rozporządzenia z uwagi na zmianę ustroju szkolnego i obowiązku określenia wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ujętych w nowej strukturze, lecz także potrzebę dostosowania kwalifikacji wymaganych od nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli realizowanych przez szkoły wyższe na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

O kwalifikacjach nauczycieli w nowej szkolnej rzeczywistości pisze Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego.

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie Oświata i Prawo (tutaj).