Czy w świetle prawa jest dopuszczalne branie udziału w szkoleniu służbowym w godzinach pracy, jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę i nie zakłóci to realizacji podstawy programowej? Przeprowadzana w naszej szkole kontrola sugeruje, że nie powinno się to odbywać kosztem lekcji. Jednak są sprawy, których nie da się inaczej zrealizować, np. dłuższe szkolenia, rozpoczynające się już w piątek.

Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo na stronie www.oswiataiprawo.pl