Przypominamy Państwu, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły – w terminie do dnia 15 czerwca – podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Ta data jest zgodna z Art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).