Czy dyrektor w ramach polecenia służbowego może zlecić nauczycielowi dodatkowe zadania, np. nauczycielowi języka polskiego prowadzenie szkolnej strony internetowej? Jak należy postąpić w podobnym przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony jest w szkole ma pól etatu i nie przeszedł szkolenia w tym zakresie?

Odpowiedzi na te pytania znajda Państwo na stronie www.oswiataiprawo.pl