Czy poza zajęciami szkolnymi młodzież może korzystać z obiektów szkolnych? Czy powinno odbywać się to pod opieką osób dorosłych z wcześniejszym powiadomieniem o takim zamierzeniu dyrekcji szkoły? Chodzi np. o skorzystanie z boiska w niedzielę przez grupę koleżeńską.

Odpowiedź na te pytanie znajdą Państwo na stronie http://www.oswiataiprawo.pl.