MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenia określającego kryteria rekrutacji do szkół. Zmieni się m.in. punktacja w gimnazjach dwujęzycznych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Szczegóły wyjaśnia Dariusz Skrzyński, specjalista z zakresu prawa oświatowego, na stronie Oświata i prawo