Egzamin maturalny w 2023 roku będzie różnił się od dotychczasowych egzaminów. Ogłoszone zmiany dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego z całą pewnością budzą wiele pytań. Jak więc najlepiej przygotować do nich uczniów i swój warsztat pracy? Z jakich materiałów można korzystać już dziś?

 

Matura od nowa?

usmiechnieta kobieta

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory maturalne do egzaminu, który odbędzie się w 2023 roku. Nowością będzie konieczność zdania pisemnego egzaminu, czyli uzyskania co najmniej 30 proc. punktów, z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Nauczyciele i uczniowie już w tym roku zaczynają przygotowania do nowego egzaminu maturalnego. O ile dla uczniów przygotowanie się do matury jest nowością, o tyle dla nauczycieli, którzy od lat pracowali według stałych metod i z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi, zmiany będą odczuwalne.

W grudniu 2021 r. zostaną opublikowane arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w nowej formule.

Od 2023 r. egzamin ustny z języka polskiego będzie polegał na losowaniu zestawu składającego się z dwóch zadań, a nie jak dotychczas – z jednego zadania. Zadania mają sprawdzić umiejętność tworzenia przez ucznia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w 2023 roku znajduje się na stronie CKE TUTAJ. Na egzaminie maturalnym z języka polskiego zmiany dotyczą również  części pisemnej, m.in. nowa matura zostanie podzielona na dwa arkusze, w sumie będzie można zdobyć 70 punktów. Pierwszy arkusz, pozwalający uzyskać 35 punktów, składa się z dwóch testów: język polski w użyciu i test historyczno-literacki. Drugi arkusz to wypracowanie na minimum 400 słów, również za 35 punktów.

W przypadku matematyki na poziomie podstawowym pojawią się nowe typy zadań oraz zwiększy się liczba zadań otwartych, które będą jedynymi zadaniami do rozwiązania na poziomie rozszerzonym. Wprowadzenie zadań otwartych w każdej części arkusza będzie również nowością w przypadku matury z języków nowożytnych. W arkuszach z biologii, chemii, fizyki i geografii zwiększono udział zadań w wiązkach. To tylko wybrane zmiany, o których będziemy mówić szerzej w najbliższych miesiącach.

Czy nowa formuła egzaminu maturalnego będzie wymagać nowego podejścia do sposobu przygotowania uczniów?
  

Zadania na egzamin maturalny w formule 2023

Maturalne karty pracy to dobry trening dla uczniów i możliwość przećwiczenia zadań do matury. Zadania w maturalnych kartach pracy z języka polskiego dla klasy trzeciej zostały już dostosowane do wymagań nowej matury. Oznaczono je ikonką z biretem. Dzięki temu już teraz zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą szybko odnaleźć nowości, które pojawią się na maturze w 2023 roku, i zwrócić na nie szczególną uwagę.
 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do sprawdzania Multiteki, w której znajdą Państwo karty pracy dla klas 1–3, także te maturalne, wraz odpowiedziami. KLIKNIJ i sprawdź! W filtrze „typ publikacji” wystarczy wybrać „karty pracy/ćwiczenia/testy”.

 
Już niebawem więcej informacji o nowych materiałach, które będą wspierać codzienną pracę z uczniem i przygotowanie do egzaminu maturalnego w 2023 roku!
 

Matura w starej formule – po raz ostatni

Razem z Państwem śledzimy na bieżąco informacje dotyczące matur zarówno tegorocznych, jak i tych, które odbędą się w kolejnych latach, oraz przygotowujemy rozwiązania, które mają wesprzeć Państwa i uczniów w przygotowaniach.

Aby pomóc tegorocznym maturzystom, już po raz 15-sty, w dniach 22–25 listopada 2021 roku zostanie przeprowadzona Próbna Matura z Operonem. Arkusze egzaminacyjne są przygotowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami CKE.

Tegoroczny program przygotowań do matury 2022 składa się z trzech etapów:

  1. Próbna Matura z Operonem – 22–25.11.2021 roku.
  2. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury, uzupełnionych o plan powtórzeniowy dla każdej klasy.
  3. II edycja Próbnej Matury, służąca weryfikacji postępów w nauce, marzec 2022 roku.

 
Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła deklaruje liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem, i składa zamówienie na arkusze.

Więcej na temat tegorocznej edycji Próbnej Matury z Operonem pisaliśmy TUTAJ.

 
Zgłoszenia szkoły można dokonać za pośrednictwem strony egzaminy.operon.pl.