Do tegorocznych państwowych egzaminów maturalnych pozostało jeszcze 232 dni! Wydawać by się mogło, że to bardzo dużo czasu. Rok szkolny przecież dopiero się rozpoczął. W rzeczywistości jednak ten czas mija bardzo szybko. Wybór odpowiednich przedmiotów i uzyskanie dobrego wyniku z matury mają realny wpływ na przyszłość zawodową tysięcy uczniów.

 

Próbna Matura z Operonem odbywa się w polskich szkołach już od 15 lat. Umożliwia przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem maturalnym – jest to istotny argument za jej przeprowadzeniem, ale z całą pewnością nie jedyny!  Dlaczego warto zgłosić szkołę do Próbnej Matury z Operonem – o tym, przeczytają Państwo w artykule.
 

Dlaczego warto zgłosić szkołę do Próbnej Matury z Operonem?

Kompleksowy program przygotowań do matury składa się z trzech etapów:

  1. Próbna Matura z Operonem – 22–25.11.2021 r.
  2. Udostępnienie dyrektorom szkół raportów z wynikami Próbnej Matury, uzupełnionych o plan powtórzeniowy dla każdej klasy.
  3. II edycja Próbnej Matury, służąca weryfikacji postępów w nauce, marzec 2022 r.
infografika pm

 
Korzyści dla nauczyciela

Dzięki udziałowi w Próbnej Maturze z Operonem nauczyciele mają możliwość sprawdzenia poziomu wiedzy uczniów w warunkach identycznych jak podczas egzaminu państwowego. Przygotowany przez nas egzamin próbny, będący kluczowym elementem programu przygotowań do egzaminu maturalnego, w pełni odzwierciedla egzamin państwowy – jest zgodny z aktualnymi wymaganiami i procedurami CKE. Tegoroczni maturzyści przez wiele miesięcy uczyli się zdalnie. W związku z tym weryfikacja ich postępów i wyniki egzaminów próbnych dostarczą nauczycielom cennej wiedzy na temat tego, co uczniowie powinni powtórzyć, natomiast dla maturzystów będą silnym bodźcem motywacyjnym do nauki.  

Po przeprowadzonym egzaminie próbnym i wprowadzeniu wyników do specjalnego systemu nauczyciel w prosty i szybki sposób wygeneruje przejrzyste raporty i podsumowania. Będą one nie tylko wartościowym materiałem diagnostycznym, lecz także istotną informacją o postępach ucznia do przekazania rodzicom podczas wywiadówek. Dzięki wprowadzeniu wyników do systemu i wygenerowaniu raportu nauczyciele mają możliwość wydrukowania planu powtórzeniowego dla klasy oraz indywidualnych planów powtórzeniowych dla poszczególnych uczniów. Są to specjalnie dobrane zestawy zadań dostosowanych do obszarów oznaczonych w raporcie jako wymagające poprawy. Plan powtórzeniowy można wykorzystać na lekcjach z całą klasą, rozdać uczniom jako pracę domową lub użyć według własnego uznania.

Dzięki II edycji Próbnej Matury nauczyciele mogą ponownie zweryfikować postępy uczniów w nauce. Nauczyciele ze szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymują w marcu 2022 r. możliwość pobrania z platformy www.egzaminy.operon.pl dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych oraz wprowadzenia wyników do panelu. Wybór sposobu wykorzystania dodatkowych arkuszy pozostawiamy Państwu – można przeprowadzić w szkole kolejny egzamin próbny w dowolnie ustalonym terminie, wypełnić zadania z arkusza z uczniami podczas zajęć czy przekazać go uczniom do pracy w domu. Nauczyciel ma dzięki temu możliwość dodatkowej weryfikacji stanu przygotowania uczniów do egzaminu.
 

Korzyści dla uczniów

Udział w Próbnej Maturze z Operonem jest wydarzeniem, dzięki któremu uczniowie mogą poczuć atmosferę towarzyszącą egzaminowi państwowemu. Dlatego zachęcamy Państwa do tego, by egzamin próbny przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zalecamy losowanie miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną, wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną czy ubranie się w strój galowy. Próbną Maturę z Operonem piszą tysiące uczniów w tym samym czasie, dzięki czemu towarzyszy jej wyjątkowo uroczysty charakter.

Dla wielu uczniów możliwość napisania egzaminu próbnego jest okazją do weryfikacji wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, do sprawdzenia swojej wiedzy oraz do zapoznania się z procedurami egzaminacyjnymi czy reakcją na stres. Próbna Matura z Operonem może być silnym bodźcem motywacyjnym do bardziej intensywnej nauki.

Uczniowie szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem otrzymają bezpłatny miesięczny dostęp do materiałów dodatkowych dostępnych w strefie nauki na platformie edukacyjnej GieldaMaturalna.pl. Już teraz po zalogowaniu do strefy nauki każdy uczeń może bezpłatnie wypełnić testy diagnozujące, dzięki którym sprawdzi poziom wiedzy z danego przedmiotu. Dodatkową motywacją do rozpoczęcia nauki są indywidualne statystyki pokazujące, ile materiału udało się przerobić, a ile pracy zostało jeszcze do wykonania. Uczniowie mogą również przygotowywać się z naszymi publikacjami opracowanymi zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej na temat vademecum oraz testów i arkuszy pisaliśmy TUTAJ.
  

Korzyści dla dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły dzięki zgłoszeniu uczniów do Próbnej Matury z Operonem zyskuje możliwość przeprowadzenia próby generalnej przed maturą w 2022 r.  W związku z trwającą pandemią w bieżącym roku szkolnym egzaminy maturalne będą przeprowadzone na podstawie zaktualizowanych wymagań egzaminacyjnych. Formuła Próbnej Matury z Operonem jest identyczna jak podczas egzaminu państwowego – jako jedyny egzamin próbny oferuje arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które w tym samym dniu są dostarczane do szkół w całej Polsce. Pozwala to sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu. Dodatkowo szkoły, które wprowadzą wyniki do systemu, otrzymają szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat, przeznaczone do wyłącznej dyspozycji dyrektora szkoły.

Przyznawane są również certyfikaty udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów.

Ponadto każdego roku powstają rankingi oraz są wystawiane listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach.
 

Korzyści dla rodziców

Matura to wyzwanie nie tylko dla uczniów, nauczycieli czy dyrekcji szkoły, lecz także dla  rodziców, którzy martwią się o przyszłą edukację swoich dzieci. Czy jest się czego obawiać? Należy pamiętać, że w dużej mierze wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania. Zaplanowanie i rozpoczęcie nauki odpowiednio wcześniej na pewno da maturzystom większe poczucie pewności i bezpieczeństwa. Mniej stresu, jak również jego oswajanie, to też jeden z ważniejszych czynników powodzenia na egzaminie.

Zasadne jest zatem usystematyzowanie wiedzy, powtarzanie wiadomości i rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych w czasie, który faktycznie pozostaje do dyspozycji uczniów. Dzięki raportom generowanym po egzaminach próbnych – edycji listopadowej i marcowej – rodzice otrzymają informację zwrotną na temat postępów dzieci, dzięki czemu będą mogli odpowiednio zareagować i wspierać je w przygotowaniach.

baner probna matura

 

Jak zgłosić szkołę do Próbnej Matury z Operonem? 

Aby wziąć udział w egzaminie próbnym, szkoła musi zgłosić liczbę maturzystów, którzy przystąpią do Próbnej Matury z Operonem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

 
Więcej informacji na temat tegorocznej edycji egzaminu znajduje się na stronie egzaminy.operon.pl.