Dysleksja rozwojowa oraz specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment – SLI) dotyczące języka mówionego bardzo poważnie zmniejszają szanse edukacyjne dotkniętych nimi dzieci. Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze są działania profilaktyczne i terapeutyczne. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali broszury dla rodziców i nauczycieli na temat tych zaburzeń.

„Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?” to publikacja skierowana do rodziców. Zaprezentowano w niej listę objawów, informacje dotyczące genezy i występowania dysleksji, a także praktyczne wskazania i rozwiązania dotyczące pomocy dzieciom z ryzykiem pojawienia się tego schorzenia, które w Polsce utrudnia naukę ok. 10 proc. uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Eksperci IBE zwracają uwagę, że choć pierwsze oznaki dysleksji możemy dostrzec dopiero, gdy dziecko zaczyna się uczyć czytania i pisania, jest wiele wczesnych symptomów, które można zaobserwować przed rozpoczęciem nauki.

Druga broszura, przeznaczona dla rodziców i nauczycieli, dotyczy mało rozpoznawalnego w Polsce specyficznego zaburzenia językowego (SLI) charakteryzującego się trudnościami w uczeniu się języka ojczystego i w posługiwaniu się nim. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet 300 tys. dzieci w grupie wiekowej od 4 do 14 lat. Broszura „SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli” odpowiada na pytania: co to jest SLI, czym się charakteryzuje, jakie są jego konsekwencje, w jaki sposób można pomagać dzieciom z tym zaburzeniem i jak je wspierać.