Minister Edukacji Narodowej ogłosiła edukacyjne priorytety na rok szkolny 2015/2016. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży znalazło się wśród tych priorytetów. Ja czytam! doskonale wpisuje się z wyznaczony przez MEN kierunek. Pozwala realizować zadania konieczne w sposób nieschematyczny, ciekawy i twórczy.

Ja czytam! przynosi korzyści wszystkim uczestnikom kampanii:

  1. Szkoły dostają gotowy pomysł do realizacji zadań wyznaczonych przez MEN.
  2. Nauczyciele zyskują niestandardowe narzędzia motywujące dzieci i młodzież do czytania.
  3. Uczniowie po prostu zaczynają czytać.

Na koniec warto dodać, że Pani Minister objęła honorowym patronatem kampanię Ja czytam!

Zapisy już ruszyły! Zapraszamy!