Pionierskie badanie polskich ekspertów – jako pierwszy na świecie na taką skalę Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie, w trakcie którego za pomocą okulografu sprawdzano, jak dzieci czytają zadania matematyczne. Jak zapewniają specjaliści, pierwsze rezultaty pracy naukowców są bardzo obiecujące.

2 grudnia podczas konferencji prasowej eksperci IBE przedstawili wstępne wnioski z obserwacji. Uzyskane wyniki m.in. pokazały, że uczniowie dłużej skupiający wzrok na treści zadania gorzej radzili sobie z jego rozwiązaniem. Jednak tylko w przypadku zadań, w których liczby zapisane były słowami. W zadaniach z liczbami zapisanymi cyframi dłuższe skupienie wzroku wiązało się z lepszym rozwiązywaniem.

Obserwacje badaczy IBE potwierdziły również tezę, że w czytaniu zadań bieglejsze są dziewczynki. Umiejętność czytana tekstów nie oznacza jednak biegłości w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Dziewczyny wypadły gorzej niż chłopcy w rozwiązywaniu zadań, w których liczby zapisane były tylko cyframi. Natomiast tak zapisane zadania chłopcom sprawiały najmniej problemów.

Eksperci zastrzegają, że na podstawie przeprowadzonych dotąd obserwacji nie można jeszcze formułować rekomendacji. Jednak uzyskane rezultaty skłoniły ich do kontynuacji badań. Badaniu poddano 440 uczniów ze szkół woj. mazowieckiego. To pierwsze tej skali badanie okulografem na świecie.