Ja czytam! zostało docenione kolejny raz. Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda uznała kampanię za cenną inicjatywę i zarekomendowała ją wszystkim szkołom.

Świetnie ujęła też istotę i znaczenie Ja czytam!, pisząc: „Spotkania i wymiana myśli w klubach sprzyjają prowadzeniu twórczego dialogu, rozbudzają pasje i budują przyjazny klimat do uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji potrzebnych w toku przyswajania przedmiotowej wiedzy”. Zapraszamy do przeczytania całego listu.