Kurs

Wiemy, jak ważne jest wsparcie rodziców i ścisła współpraca z nimi. Dlatego przygotowaliśmy specjalny wakacyjny kurs dla rodziców „Chcę pójść do szkoły”, dzięki któremu uczniowie we wrześniu z radością wejdą w niezwykły świat nauki. W trakcie miesięcznego kursu rodzic poprzez zabawy przygotowuje dziecko do podjęcia nauki, zarówno w kwestii merytorycznej, jak i emocjonalnej. Autorką kursu jest Małgorzata Rożyńska.

 
Wspieranie w domu

Aby ułatwić stałą współpracę z rodzicami oraz ich aktywny udział w nauce i rozwoju ich dziecka, powstała publikacja „Zabawy zapobiegające trudnościom w nauce czytania i pisania” bazująca na metodzie Ortograffiti z Bratkiem. Stałym elementem „Zabaw” jest przećwiczenie z rodzicem kluczowych umiejętności w formie zabawy.