Zajrzyj do publikacji

– zestaw ćwiczeń o różnym stopniu trudności
– zadania uczące myślenia przyczynowo-skutkowego (stawiania hipotez, przeprowadzania obserwacji i wyciągania wniosków)
– ćwiczenia angażujące wiele zmysłów
– wprowadzane zasady ortograficzne spójne z omawianym tematem
– praktyczne w użyciu – przejrzyste, zrozumiałe dla ucznia