Wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się w górach i nad wodą nigdy dość. Dzięki aplikacji Operon 45 przeprowadzenie zajęć wychowawczych na te tematy u progu wakacji będzie wygodne i łatwe. Wystarczy ściągnąć aplikację na smartfona.
 

Edukacja turystyczna dla każdego ucznia

Statystyki są nieubłagane. W czasie wakacji dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo w górach i nad wodą.
By minimalizować ryzyko, warto przy każdej okazji przypominać najważniejsze zasady, od których zależy nasze zdrowie i życie. Wśród scenariuszy lekcji wychowawczych Operonu można znaleźć ciekawe propozycje zajęć z edukacji turystycznej, które pomagają wychowawcom wpoić te zasady swoim uczniom.  

Pobierając bezpłatną aplikację Operon 45 ze sklepu Google Play na swojego smartfona, wychowawcy otrzymują dostęp do ciekawych scenariuszy zajęć poświęconych bezpieczeństwu w górach i nad wodą. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z zasadami obowiązującymi
w czasie burzy w górach i nad wodą, poznają systemy bezpieczeństwa oraz sposoby wzywania pomocy i komunikowania się ze służbami.
 

Lekcja z aplikacją Operon 45 – ciekawie o tematach poważnych 

Dzięki zajęciom przeprowadzonym według scenariuszy Operonu uczniowie dowiedzą się, jak duża jest skala wypadków na górskich i wodnych szlakach i jakie znaczenie ma odpowiedzialne zachowanie samych uczestników wycieczek czy osób korzystających z kąpielisk. Taka wiedza uratowała życie niejednej osobie.

Scenariusze lekcji o bezpieczeństwie w górach i nad wodą uwzględniają czynny udział uczniów. Podczas pracy w grupach samodzielnie wyszukują oni informacje i prezentują je pozostałym. Materiał uzupełniają przygotowane w aplikacji Operon 45 lub Multitece plansze
z przykładami i danymi liczbowymi. Pomaga to lepiej przyswoić wiadomości i zrozumieć skalę zagrożeń.
 

Aplikacja Operon 45 – scenariusze na wszystkie potrzeby uczniów

Dzięki aplikacji Operon 45, która w kompleksowy i wszechstronny sposób wspomaga nauczycieli w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji, można nie tylko skutecznie przekazywać wiedzę z wszystkich przedmiotów, ale także wspomagać rozwój umiejętności społecznych uczniów.

Scenariusze lekcji wychowawczych wspierających zrozumienie i wyrażanie emocji, pokonywanie strachu, stresu, wyznaczanie celów, konsekwencji w działaniu i współpracy w zespole to duże ułatwienie w prowadzeniu zajęć potrzebnych i poszukiwanych przez uczniów. Opracowanie ciekawych i różnorodnych materiałów na lekcje o takiej tematyce jest niełatwe i czasochłonne. W związku z pandemią do zestawu dołączone zostały scenariusze lekcji, które pomagają uczniom uporać się z różnymi problemami wynikającymi z izolacji.
 

Aplikacja Operon 45 – wszechstronna pomoc na wszystkich lekcjach

Aplikacja Operon 45 zawiera scenariusze lekcji ze wszystkich przedmiotów. Po ściągnięciu jej na telefon nauczyciel ma dostęp do podręczników Operonu na wszystkie poziomy edukacji, a zaznaczając ten, z którego uczy albo zamierza uczyć, otrzymuje wraz kolejnymi tematami scenariusze lekcji i materiały ilustrujące w postaci plansz, map, grafik, zdjęć i prezentacji. Dzięki tym materiałom, którymi można nawigować, wykorzystując ekran telefonu, lekcje będą ciekawe i różnorodne, a czas przygotowania się do nich znacznie się skróci.

Dostęp do aplikacji Operon 45 otrzymają nauczyciele, którzy zdecydują się uczyć z Operonem w nowym roku szkolnym razem z warsztatem pracy do realizacji Mobilnej lekcji z Operonem – podręcznikami, materiałami do ćwiczeń oraz dostępem do Multiteki i Generatora tekstów. Wystarczy wypełnić deklarację wyboru podręczników Operonu TUTAJ.

Scenariusze lekcji wychowawczych, w tym zajęć z Edukacji Turystycznej, można pobrać z Multiteki TUTAJ lub z aplikacji Operon 45, gdzie zamieszczone są jako odrębny podręcznik w menu: Moje podręczniki >> Dodaj podręcznik>> Zajęcia z wychowawcą a następnie postępować zgodnie z instrukcją. Aplikacja jest do pobrania TUTAJ.

Więcej informacji o multimedialnym warsztacie nauczyciela – aplikacji Operon 45 –  można przeczytać na stronie
 operon.pl/Aplikacja-Operon-45.
 

baner edukacja turystyczna