To zadanie nie wydaje się proste. Sprawy nie ułatwia niedawna reforma edukacji, nowa podstawa programowa i podwójne roczniki w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie mogą sobie nie poradzić nie tylko z opanowaniem obszernego materiału, lecz także ze zwykłym stresem przedegzaminacyjnym czy niskim poczuciem własnej wartości związanymi z okresem dojrzewania.

 
Stres – potwór o wielu głowach?
nauczycielka tlumaczy uczniowi zadania

We współczesnej edukacji nie wystarczy samo przekazywanie wiedzy, konieczne jest także budowanie relacji, motywowanie do rozwijania umiejętności i praca nad kompetencjami miękkimi, niezbędnymi na rynku pracy. Wielu uczniów boi się egzaminów z bardzo wielu powodów. Ich największą obawą często nie jest brak wiedzy. Martwią się, czy na pewno są „dość dobrzy”, by poradzić sobie na egzaminach i czy nie zje ich trema. Boją się, że nie sprostają oczekiwaniom rodziców, nauczycieli i kolegów. Wiedzą, że dobrze zdany egzamin może zaważyć na całej ich przyszłości, bo dostanie się do wymarzonej szkoły czy na dobre studia wpływa na późniejszą pracę zawodową. Strach jest potęgowany przez emocje związane z okresem dojrzewania, a także przepełnione klasy i podwójne roczniki w szkołach ponadpodstawowych. Duża liczba osób wokół i świadomość, że nauczyciel nie zawsze będzie w stanie poświęcić im maksymalną ilość uwagi –wszystko to sprawia, że nie czują się komfortowo. Jak ujarzmić ten problem? Pomocą jest reedycja naszego kursu internetowego: „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (CZWARTA EDYCJA).

Czas, cel, odpowiednie narzędzia – praktyczne sposoby na ujarzmienie potwora

Kurs internetowy został podzielony na 3 moduły, w których po kolei zostaną omówione elementy niezbędne do osiągnięcia tego, co sobie we wstępnie założyliśmy: pomocy uczniom w zdaniu egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Pierwsza część, zatytułowana „Pokaż mi, jak się uczysz i zarządzasz czasem”, to sprawdzone metody nauki zarządzania czasem i samodyscypliny, a także metody rozpoznawania stylów myślenia i sposobów uczenia się.

Moduł 2. „Narzędzia i techniki komunikacyjne w pracy z uczniem” kładzie nacisk na budowanie wysokiej samooceny. Wskazane zostaną techniki mówienia, słuchania i prowadzenia rozmów. Kursanci otrzymają narzędzia służące poszukiwaniu przez uczniów ich mocnych stron i rozwijające umiejętności skutecznego ich wykorzystywania.

W module 3. „Cel «egzamin» – od gadania do działania” kursanci poznają zasady budowania celu i tworzenia takiego planu działania, by szybko
i efektywnie go osiągnąć. Otrzymają również garść sprawdzonych narzędzi.

Udział w kursie jest bezpłatny. Autorką jest Violetta Kalka – nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem pracy w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym zarządzania oświatą
i coachingu. Od lat pasjonuje się rozwojem osobistym i stosuje w swojej pracy narzędzia, które wspomagają proces motywowania uczniów
i pomagają im w osiąganiu celów.

Na zakończenie kursu przewidzieliśmy darmowy egzamin dla wszystkich nauczycieli ze szkół, które wzięły w tym roku udział w Próbnych Egzaminach z Operonem, czyli w Próbnej Maturze i Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty.

>>Więcej informacji o egzaminach<<