„Dzieci same się nie obronią! REAGUJ na przemoc wobec dzieci!” – czytamy na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Najnowsze badania FDDS dowodzą, że aż 60% badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka, a znaczna część świadków pozostała wobec tych zachowań bierna.

 

REAGUJ na przemoc wobec dzieci

ochronny parasol dla dziecka

Zgodnie z zasadami rozwoju dziecka oraz rozumianymi ogólnie normami osoby dorosłe powinny realizować role opiekuńcze i dawać pole do pełnego rozkwitu emocjonalnego potomstwa, przy zabezpieczeniu co najmniej potrzeb: bezpieczeństwa, fizjologicznych i materialnych. W Polsce systematycznie wzrasta odsetek przeciwników karania fizycznego dzieci. W 2022 roku ponad połowa (59%) badanych uznała, że bicie dzieci jako kara nigdy nie powinno być stosowane. Celem kampanii „REAGUJ na przemoc wobec dzieci” jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy.
 

Przemoc niszczy dzieciństwo i zostawia ślad na całe życie

Twoja reakcja jest ważna, gdyż przywraca dziecku poczucie bezpieczeństwa, daje szansę na lepszą przyszłość i realną zmianę w sytuacji przemocowej, związanej z zaniedbaniem i możliwym zagrożeniem życia nieletnich.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka ze strony rodzica lub opiekuna – dziecko jest szarpane, wyzywane, bite, poniżane – REAGUJ:

  • zareaguj osobiście – według zasady: zauważ, nawiąż kontakt, nazwij sytuację. Więcej na ten temat przeczytają Państwo TUTAJ;
  • zawiadom Policję – kiedy osoba krzywdząca dziecko jest agresywna również w stosunku do Ciebie lub kiedy twoja próba zatrzymania krzywdzenia przemocy się nie powiodła i dziecko w dalszym ciągu jest narażone na przemoc, zgłoś sytuację policji, dzwoniąc pod numer 112 lub 997.

 

Wyniki badań Kary 2022

W rodzinie osoby dorosłe powinny chronić dziecko i dbać o jego harmonijny rozwój. Wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” pokazują, że w Polsce systematycznie wzrasta odsetek przeciwników karania fizycznego dzieci. W 2022 roku ponad połowa (59%) badanych uznała, że bicie dzieci jako kara nigdy nie powinno być stosowane (2017 – 49%; 2013 – 47%; 2010 – 34%).

Badanie wykazało także umiarkowaną znajomość przepisów prawnych regulujących stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Ponad połowa badanych (57%) wie, że w Polsce stosowanie kar fizycznych przez rodziców wobec dzieci jest prawnie zakazane. Co piąta osoba (20%) twierdziła, że w naszym kraju nie ma takich przepisów, a pozostali (23%) nie umieli udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W podsumowaniu wyników badań na stronie fundacji czytamy: połowa respondentów (51%) była w ciągu roku poprzedzającego badanie świadkiem sytuacji, gdy osoba dorosła krzyczała na dziecko i/lub obrażała je, a 39%, gdy dyscyplinowała dziecko, używając kar fizycznych. Ogółem 60% badanych zetknęło się z sytuacją krzywdzenia dziecka.

Znaczna część świadków zarówno karcenia słownego (38%), jak i fizycznego (41%) pozostała wobec tych zachowań bierna. Co czwarty (odpowiednio 24% i 27%) respondent przyznał, że nic nie zrobił, chociaż był oburzony. Pozostali świadkowie, którzy nie zareagowali, uznali, że wychowanie dziecka to sprawa rodzica (17% i 11%).

Na stronie REAGUJ.fdds.pl można znaleźć konkretne informacje, jak reagować na przemoc wobec dzieci i gdzie szukać wsparcia. Na stronie dostępne są również do pobrania materiały graficzne (plakaty, ulotka), które można wydrukować i powiesić na przykład w swoim bloku lub na swoim osiedlu.

Można także skorzystać z pomocy konsultantów pod numerem telefonu: 800 100 100. Jest to bezpłatny, anonimowy numer, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00–15.00, a w czwartek dodatkowo w godzinach 16.30–20.30. Konsultanci na pewno podpowiedzą, co można zrobić.

 

Źródło:

Dzieci same się nie obronią! REAGUJ na przemoc wobec dzieci!, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, http://media.fdds.pl/214091-dzieci-same-sie-nie-obronia-reaguj-na-przemoc-wobec-dzieci (dostęp: 13.11.2022).